XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Comcast Digital Voice är en typ av Voice over Internet Protocol (VoIP) ringer till service för privatkunder och företagskunder. Till skillnad från andra VoIP ringer tjänster, använder Comcast Digital Voice en paketkabelteknik och fungerar på Comcasts lyckades IP-nätverk.

överväganden

De flesta VoIP-tjänster transporteras över det publika Internet. Men Comcast Digital Voice sänder samtal via sitt eget bredbandsnät och genom en dedikerad server. Enligt Comcast, innebär detta att röstkvalitet av CDV är bättre eftersom samtalskvaliteten inte påverkas under tider av tung överbelastning på nätet.

abonnemang

Comcast är ett flersystemoperatör, vilket innebär att den ger kabel-TV-system i flera städer. Förutom kabel-tv och rösttjänster, Comcast erbjuder också hög hastighet Internet-tjänster, hela sitt eget fibernät. Dessa tjänster är ofta sammanförs för att ge kunderna möjlighet att spara pengar. Men eftersom CDV fungerar över Comcasts dedikerad IP-baserat nätverk och inte Internet, Comcast kräver inte kunderna att prenumerera på sina Internettjänster att använda sina rösttjänster.

Funktioner

Comcast Digital Voice erbjuder många av samma samtalsfunktioner traditionella telefontjänster, såsom samtal väntar, nummerpresentation, röstbrevlåda, och rikstäckande och internationella samtal. En telefoni modem från Comcast behövs för att driva ringer till service, men telefoner kan anslutas till ett hem telefonjack liknar traditionella telefontjänster.