XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Att sätta en iPod i hårddiskläge är ett sätt att felsöka enheten. Du kan dock inte vet hur du får din iPod bort av hårddiskläge. Eller skärmen kan läsa "hårddiskläge Ok att koppla från" när du inte har gjort något för att placera iPod i hårddiskläge. För att få din iPod bort av hårddiskläge, måste du återställa spelaren. Stegen för att återställa din iPod varierar något beroende på vilken modell du äger.

Instruktioner

1 Leta reda på "Hold" slå på din iPod. Detta kommer att vara på olika platser beroende på vilken iPod du äger.

2 Vänd låsknappen till "Hold". Omedelbart växla omkopplaren tillbaka till "Off".

3 Tryck och håll nere "Meny" på din iPod.

4 Tryck och håll antingen "Play / Pause", "Välj" eller "Sleep" knappen samtidigt som "knappen Meny". Vilken av dessa ytterligare knappar du håller beror på vilken är på din iPod, som varierar beroende på modell.

5 Håll denna kombination av två knappar samtidigt på iPod ungefär 10 sekunder. Efter detta kommer din iPod återställs och tas bort av hårddiskläge.