XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Sony XL-2100U DLP är en bakprojektion tv som använder en lampa för att sända bilden. Med långvarig användning, kommer lampan att bränna ut. När du har bytt lampan kan du återställa den interna lamptimern, även om detta förfarande är valfritt. Lamptimern nås via TV: s servicemenyn. Återställningsprocessen är densamma på alla Sony bakprojektion tv.

Instruktioner

1 Förvandla din Sony TV bort. Plocka upp fjärrkontrollen och snabbt driva "Display", "5", "Volym upp" och "Power On" i den sekvensen.

2 Tryck på "Jump" -knappen på fjärrkontrollen tre gånger för att nå servicemenyn.

3 Tryck på knappen "2" nio gånger snabbt. Du kommer nu att se lampans timer visas bredvid "Lamp TM." Avläsningen visar antalet timmar den nuvarande lampan har bränts.

4 Tryck på "3", "Mute" och "Enter". Lampans timer återställs till noll.

5 Tryck på "Power Off" -knappen på fjärrkontrollen eller stänga av TV för att lämna servicemenyn.