XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Sony DVP-NC85H fjärrkontrollen har olika inställningar och justeringsmöjligheter för att hjälpa dig att uppnå den perfekta bilden och ljud för hemunderhållning. Ändra visningsspråk, kontrollera undertexter och justera upplösning och orientering. Om du vill ställa in DVP för en annan tv, eller bara vill konfigurera spelaren från standardinställningarna, kan du återställa enheten. Detta kommer att ge dig ett tomt ark att anpassa hemunderhållningsupplevelse.

Instruktioner

1 Tryck på "Display" -knappen på fjärrkontrollen när DVP-NC85H är i "Stop" läge. Menyn "Control" öppnas.

2 Använd pilarna på fjärrkontrollen för att navigera till "Reset" alternativet.

3 Tryck på "Enter" för att välja "Reset".

4 Tryck på pilarna för att välja "Ja." Tryck sedan på "Enter" för att utföra återställningen.