XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Buick började producera LeSabre 1950, men 1992 var det första året som ett stöldskyddssystem kom standard på fordonet. Grund larmsystem fungerar - liksom de flesta fordonslarm - med hjälp av en fjärrkontroll pad, vilket gör det enkelt att till- och frånkoppla systemet när det behövs. Men det är viktigt att veta hur manuellt för att kringgå systemet om du förlorar din nyckel fob.

Instruktioner

1 Manuellt låsa upp förarsidan bildörren med nyckeln. 1992 LeSabre har en separat nyckel för dörrar och tändning. Kontrollera att du använder rätt nyckel så att du inte ställer in larmet av misstag.

2 Sätt nyckeln i tändningslåset och vrid den framåt ett snäpp. Du måste se till att din bil batteri är på, men du vill inte starta bilmotorn.

3 Inom 30 sekunder, vända vippströmbrytare på den svarta larmboxen finns under förarsidan instrumentbrädan. När du hör larmet kvittra en gång och lampan på instrumentpanelen lyser, vet du att systemet är inaktiverad.

Tips

  • Om du vill helt koppla bort larmet, ta bort larm säkringen från säkringspanelen under instrumentbrädan.