XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Många Honda fordon som tillverkas från 1990-talet och framåt är utrustade med underhålls påminnelse lampor som lyser när det interna systemet bestämmer att det är dags för regelbundet underhåll. På vissa modeller är detta bara bestäms av miles driven. På andra modeller, till datorskärmar körförhållanden bestämma när man ska visa påminnelsen. När underhåll utförs, bör påminnelsen återställas så att systemet noggrant kan följa underhållsintervall. Proceduren för nollställning av meddelandet är densamma för de flesta Honda fordon.

Instruktioner

1 Vrid tändningsnyckeln till "På" utan att starta motorn.

2 Tryck på trippmätaren återställningsknappen tills underhålls meddelande visas på kontrollpanelen.

3 Tryck på trippmätaren återställningsknappen och håll den intryckt tills "Underhåll krävs" meddelande blinkar.

4 Tryck på återställningsknappen för några sekunder tills underhåll påminnelsemeddelandet återställs från displayen.