XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur Återställ Check Engine Light på en Trailblazer 2003


Kontrollera motorn ljus på 2003 Trailblazer tänds när det krävs regelbundet underhåll, eller när det finns ett problem i samband med bilens utsläppskontrollsystemet. Kontrollera motorn ljus kan också, i sällsynta fall, hänvisa till olika sensorer kopplade till motorns prestanda. När du har slutfört det nödvändiga arbetet på Trailblazer, måste du veta hur man återställer kontrollera motorn ljus. Eftersom felkoder genereras och lagras på Trailblazer elektroniska styrenhet, måste du återställa systemet; annars kommer ljuset att stanna på.

Instruktioner

1 Vrid tändningsnyckeln till läge "II".

2 Öppna huven på bilen, öppna säkringspanelen finns i motorrummet. Säkringslocket hålls på plats med klämmorna, så måste du dra upp på omslaget ganska svårt att dra bort det. Dra sedan PCM BAT och PCM IGN säkringar från säkringspanelen. Använd säkringsförteckningen på undersidan av locket för att lokalisera dessa säkringar.

3 Vänta fem minuter och slå sedan tändningsnyckeln till "off" -läge.

4 Placera säkringarna tillbaka in i gruppcentralen, i sitt rätta läge.

5 Börja Trailblazer att kontrollera att kontrollera motorn ljuset gick.