XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Hur ansluter jag en router för Dish TV?


När du ställer in en satellitmottagare till din TV, måste du ofta ansluta den med en Internet-router. Detta steg håller mottagarens TV-guide funktion och DVR aktuell. Anslutning av parabolantenn mottagaren till en TV endast kräver en extra kabel och bara några minuter. När inställt, kommer mottagaren att göra allt arbete.

Instruktioner

1 Sätt i Ethernet-kabeln i en av de "Out" portar på Internet-router.

2 Anslut den andra änden av kabeln till "Internet" anslutningsport på satellitmottagaren.

3 Slå på routern och satellitmottagare. Mottagaren kommer att upptäcka den nyligen anslutna nätverket.

4 Klicka på "Fortsätt" och sedan "Klar." Mottagaren är nu ansluten direkt till Internet källan och automatiskt uppdatera sig själv på en regelbunden basis, utan några frågor från dig.