XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Det finns alla typer av inställningsalternativ som du kan ändra för att anpassa din Samsung Messenger II R560 mobiltelefon. Du kan till exempel justera telefonens inställningsmöjligheter för att visa en annan bakgrundsbild på huvuddisplayen. Du kan justera inställningarna för att spela en unik ringsignal när du får ett samtal. Det är också lämpligt att anpassa låskod för din Samsung Messenger II telefon. Om du lämnar telefonens låskod inställningen till standardkoden, är det svårare att förhindra obehörig åtkomst till din telefon.

Instruktioner

Anpassa telefonens Bakgrund

1 Tryck på funktionsknappen under "Meny" alternativet på huvudskärmen i telefonens display. (Funktionsknapparna är de två tangenter som ligger direkt under telefonens display. De är märkta med ett streck tecken). Tryck på funktionsknappen under "Inställningar" för att öppna menyn Inställningar.

2 Använd telefonens knappen för att markera och välja "Bakgrund."

3 Välj "Mina Bilder" för att använda en bild som du tog med telefonens kamera eller en bild som du hämtat till telefonen som telefonens bakgrundsbild. Välj "Förinställda bilder" om du vill använda en av de bilder som kom förladdad med telefonen som bakgrund bakgrund.

4 Bläddra igenom listan med bilder. Markera och välj den du vill använda. Bilden du väljer visas i bakgrunden av huvuddisplayen när Samsung Messenger är i standby-läge.

Anpassa telefonens ringsignal

5 Öppna menyn "Inställningar".

6 Använd telefonens knappen för att markera och välja "Ljudinställningar." Välj "Ringsignaltyp." Välj "Röstsamtal".

7 Välj "Mina ringsignaler" för att använda en prefabricerad ringsignal som telefonens ring. Välj "My Sound" för att använda en ljudinspelning du gjort genom att använda telefonen som telefonens ring.

8 Bläddra igenom listan med ljudfiler. Markera och välj den du vill använda. Filen du väljer kommer att spela varje gång du får ett inkommande samtal.

Anpassa telefonens låskod

9 Öppna menyn "Inställningar".

10 Använd telefonens knappen för att markera och välja "Telefoninställningar." Välj "Säkerhet".

11 Använd telefonens knappsats för att ange de fyra sista siffrorna i ditt mobilnummer på "Enter Code" prompt. Detta är standard låskod.

12 Välj "Change Lock."

13 Ange den nya låskoden du vill använda på "nya låskoden" prompt. Mata in koden när du uppmanas att göra det. Telefonens lås har nu återställts. Du måste ange den koden om du väljer att göra några ändringar i telefonens säkerhetsfunktioner. Till exempel behövs låskoden för att låsa telefonen, återställa telefonen, eller begränsa telefonens utgående eller inkommande samtal.