XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Gör det själv: FM Wireless Boosters för Sirius


Sirius XM radiomottagare kan få tillgång till hundratals stationer via en satellit-anslutning. Signalerna tas emot och skickas till Sirius-mottagaren via en trådlös antenn som fäster på utsidan av ett fordon. Om du förlorar tjänsten när du använder radioutrustning eller om du vill förbättra kvaliteten på din signal, finns det några alternativ för dig.

Instruktioner

1 Justera placeringen av antennen. Vid bilkörning, är den optimala platsen på baksidan av taket, i mitten, mot baksidan fönstret. Konvertibler är det på framsidan av bålen, och för lastbilar, är det på framsidan av taket. Se till att du har minst tre inches av plåttak mellan antennen och alla glasobjekt. Antennen kan bändas av försiktigt därefter åter till ytan utan ytterligare bindemedel.

2 Kontrollera anslutningen löper från mottagaren till stereon. Om extra uttag inte är helt nertryckt, kommer ni att förlora signalkvalitet och ljudstyrka.

3 Flytta bort från stora byggnader, överhäng och även träd beläggningar. Om bilen inte har direkt exponering mot himlen, kommer ni att förlora mottagning.

4 Titt för att se om viran löper från antennen till mottagaren är exponerad för utsidan. Tråden ska köras under gummilister mellan fönstret och taket. Om exponeras, kan vatten störa din signal. Tuck tråden tillbaka ned under stripp med en spatel eller kreditkort.