XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Ford FE Hydrauliska Roller Cam Specifikationer


390 var en del av Fords FE-serien familj av motorer och hade en hydraulisk rull kamaxel. Ford 390 motor introducerades för första gången 1961 och har legat till grund för många andra motorer.

Avgasrör Specifikationer

Avgasventilen hade en hiss av 0,431 tum, medan avgas loben hade en hiss av 0,249 tum. Avgasventilen öppnas vid 63 grader innan undre dödpunkten (BBC) och 14 grader BBC. Avgasventilen stängd vid 23 grader efter övre dödläget (ATC) och 28 grader före övre dödpunkt (BTC).

Insugningsrör Specifikationer

Ventilintaget öppnas vid 13 grader BTC och 35 grader ATC. Ventilintag stängd vid 63 grader efter den nedre dödpunkten (ABC) och även vid 22 grader ABC. Ventilintag hade en hiss av 0,427 tum och en insugnings lob lyft av 0,247 tum.

Varaktighet och överlappning Specifikationer

Ford 390 motorns totala längd intaget var 256 sekunder och den totala varaktigheten avgas var 286 sekunder. Kamaxeln hade en total överlappning på 36 grader.