XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Felsökning Neutral säkerhetsbrytaren på en 1997 Jeep Cherokee


Den neutrala säkerhetsbrytare i din Jeep Cherokee är utformad för att hindra fordonet från att starta med växelväljaren i vilken position som helst utom "park" eller "neutral". Switchen använder tre terminaler och ger en grund för startmagnetkrets i centrum bara terminalen. En felaktig neutral säkerhetsbrytare kan ha flera symptom som roterar runt växelindikator.

Instruktioner

1 Sitt ner i Cherokee och dra åt parkeringsbromsen. Håll ner bromspedalen med foten.

2 Försök att starta fordonet på varje växel. Om motorn startar med växelväljaren i andra lägen än "park" eller "neutral" neutralsäkerhetsbrytaren behöver justeras eller bytas ut.

3 Har en observatör kontrollera att backljusen fungerar när växelväljaren är i "bakåt". Om inte, och säkringar och glödlampor är i funktionsdugligt skick, är sannolikt fel neutralsäkerhetsbrytaren.

4 Kontrollera rattlåset för att verifiera att det endast kommer att göra det möjligt för tändningsnyckeln för att gå in i "låsa" när växelspaken är i "park". Nyckeln ska endast kunna tas bort i "lock" -läget.

Tips

  • Om det är nödvändigt att "jiggle" växelspaken för att få fordonet att starta, är den neutrala säkerhetsbrytaren vanligtvis vid fel.
  • Se till att bromsarna används och ingen är i närheten av fordonet när de utför starttest.