XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Under loppet av många år, Toshiba tillverkat mer än 100 olika modeller av videospelare. Ägare av inoperabla Toshiba videobandspelare kan felsöka och försöka lösa smärre problem innan du kontaktar en kvalificerad servicetekniker.

Förebyggande / Lösning

Kontrollera om en säker anslutning mellan nätsladden och vägguttaget. Om videobandspelaren får ström men inte visa en bild på skärmen, kontrollera videobandspelaren är laddad med en VHS-kassett. Ställ in TV: n på kanal 3 eller 4, sedan ställa in TV: n "Video" läge för att visa bilden.

Varning

Toshiba videobandspelare som utsätts för vätskor eller extrema temperaturer kan förbli obrukbar tills servas av en kvalificerad tekniker. Om videobandspelaren har utsatts för fukt eller fukt, omedelbart koppla bort den från vägguttaget och låta det torka innan du testar dess funktionalitet. Om videobandspelaren har utsatts för en extrem eller plötslig temperaturförändring, koppla ur den från eluttaget och inte försöka använda den i minst två timmar.

överväganden

Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. Se till att fjärrkontrollen är utrustad med tre "AAA" -batterier. Följ polariteten schema i batterifacket för att kontrollera korrekt placering av batterier. En fjärrkontroll med skadade eller felaktigt installerade batterier inte styr videobandspelaren; Detta kan ge intryck av en död eller trasig videobandspelare.