XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Auto Tire sprickbildning


Auto däck utveckla sprickor för en mängd olika skäl. Medan sprickor kan leda till skador på däcket, orsaken är ofta helt enkelt normalt slitage och sprickor är rent kosmetiska.

Ozon

Atmosfäriska föroreningar kan orsaka däck torka ut. Med tiden kan detta orsaka små hårfina sprickor i slitbanan och sidoväggen. Dessa är i allmänhet ofarliga och kommer inte att påverka däckets prestanda. Produkter är tillgängliga som kan användas för däcket, för att förhindra uttorkning och minska sprickbildning.

enligt Inflation

Lågt lufttryck ökar stressen för både slitbanan och sidoväggarna, vilket gör att däcken att böjas överdrivet, vilket orsakar överhettning och sprickor. Kontrollera däcktrycket minst en gång i månaden eller varje gång du fyller upp.

Road Farliga

Däck skada under körning kan orsaka djupare sprickor som kan dyka upp omedelbart eller inte förrän många miles senare. Om en djup spricka utsätter banden i sidoväggen eller orsakar slitbanan för att separera, bör däcket bytas ut.