XXXXX.com  Home
jackfoundjill.com  Huvudsida

Anvisningar för Rack Borttagning Off en H2


Ta bort rack på din Hummer H2 kräver inte en mekaniker; du kan göra det själv med bara ett fåtal punkter. Poster såsom en platt skruvmejsel och en ficklampa hjälper dig att ta bort racket. Genom att arbeta med rälsen och släppa säkerhets fästena på varje sida av räcket, kommer du att kunna skjuta rack bort med minimal ansträngning.

Instruktioner

1 Lokalisera takrelingen på toppen av fordonet. Stå på baksidan av fordonet, som vetter mot ställningar och lokalisera svarta remsor av plast till höger om varje skena.

2 Sätt skruvmejseln bakom den svarta klämman sitter på vänster sida av skenan. Tryck skruvmejseln mot klämman och dra uppåt för att lossa. För in skruvmejseln i spåret till vänster om klippet och bänd upp. Klippet kommer att dyka upp.

3 Placera skruvmejseln i hålet ovanför klippet och tryck tills du hör ett klick. Vrid skruvmejseln från vänster till höger och bända upp så skenan dyker upp. Följ stegen ovan för den högra sidan hos kuggstången.

4 Greppa båda sidor av kuggstången och skjut den tillbaka mot den bakre delen av fordonet. Hyllan kommer att lossna helt.